Someș-Top-Grup
Servicii de proiectare
în domeniul infrastructurii rutiere
Somes-Top-Grup
Echipa noastră de ingineri este într-o continuă dezvoltare și adaptare.
Citește despre noi
Construcții de drumuri și poduri
Drumuri județene, comunale, localități, forestiere, agricole etc.
Detalii
Construcții cu caracter hidrotehnic
Amenajări și regularizări de văi, lucrări de canalizare menajeră etc.
Detalii
Descarcă prezentarea noastră. Click aici
Domenii de activitate

Firma noastră oferă servicii de proiectare
în domeniul infrastructurii rutiere după cum urmează:

 • Studii de prefezabilitate/fezabilitate.
 • Documentații de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.).
 • Documentații de obținere a tuturor avizelor și acordurilor necesare obiectivului de investiții.
 • Proiecte de autorizare constructive și organizare a execuției (P.A.C + P.O.E)
 • Proiecte tehnice de execuție, caiete de sarcini și detalii de execuție.
 • Lucrări de scurgere și dirijare a apelor pluviale
 • Lucrări de descarcare a apelor colectate
 • Lucrări de traversare a obstacolelor întalnite (poduri, viaducte, pasarele)
 • Lucrări anexe părții carosabile
 • Lucrări de consolidare de terasamente
 • Lucrări de siguranță a circulației
 • Amenajări și regularizări de văi
 • Lucrări de canalizare menajeră, canalizare pluvială și alimentare cu apă

12

ani de
experienta
in domeniu

Studii necesare proiectelor de infrastructură:
Expertize tehnice
Studii topografice
Studii geotehnice
Studii hidrologice
Studii de trafic
Studii de coexistențe cu rețele edilitare de pe amplasament

55+

proiecte
finalizate