Descriere Proiect
Drumul județean DJ 154B se desprinde din DN15 în localitatea Vălenii de Mureș, traversează localitățile: Vălenii de Mureș-Vatava-limita jud. Mureș-Monor, având o lungime totală de 15,400 km. Sectorul proiectat, cuprins între km 10+620-15+400 are o lungime de L=4,780 km. - Casete de lărgire a platformei drumului, asigurând două benzi de circualție de 3,25 m și acostamente de 0.75 m. - Realizarea dispozitivelor de colectare și evacuare a apelor pluviale ( șanțuri de beton, rigole carosabile, podețe tubulare). - Alegerea structurii rutiere optime de ranforsare pentru consum și costuri reduse fară a defavoriza calitatea și durata de viață a construcției. - Consolidarea taluzurilor instabile prin proiectarea de ziduri de sprijin din beton atât pentru zonele de debleu cât și pentru cele de rambleu. - Realizarea racordurilor cu drumurile laterale. - Siguranța circulației prin marcaje longitudinale, transversale, poziționarea indicatoarelor rutiere și a sistemelor de protecție corespunzătoare (parapeți). - Reabilitarea unui pod existent prin schimbarea suprastructurii cu grinzi din beton precomprimat. Lungimea totală a podului este de 23.20 m, asigurând gabaritul de 7.80 m, pentru drumul județean la care se adaugă trotuare. Lățimea totală a podului este de 10.60 m. - Construirea a două poduri noi din tablă ondulată cu lungimi de aproximativ 6-7 m. Acestea asigură un gabarit de 7,80 m pentru drumul judetean.