Descriere Proiect
Drumul județean DJ 172 se desprinde din DN17 în localitatea Beclean, traversează localitățile: Figa, Agrișu de Sus, Agrișu de Jos, Cociu, Mogoșeni, Florești, Nimigea de Jos, Mocod, Zagra, Poienile Zagrei, Suplai, având o lungime totală de 46,056 km. Sectoarele proiectate, cuprinse între km 10+546 – 23+543 DN17 (Cociu) – Mocod, km 23+680 - km 34+160 Mocod-Zagra, județul Bistrița – Năsăud au o lungime totală de L=23.195km. - Casete de lărgire a platformei drumului, asigurând două benzi de circulație de 3,25m și acostamente de 0.75m. - Realizarea dispozitivelor de colectare și evacuare a apelor pluviale( șanțuri de beton, rigole carosabile, podețe tubulare). - Alegerea structurii rutiere optime de ranforsare prin reciclarea în situ, la rece a îmbrăcaminții rutiere existente și refolosirea acesteia în stratul de bază al drumului modernizat. - Consolidarea taluzurilor instabile prin proiectarea de ziduri de sprijin din beton atât pentru zonele de debleu cât și pentru cele de rambleu. - Realizarea racordurilor cu drumurile laterale. - Siguranța circulației prin marcaje longitudinale, transversale, poziționarea indicatoarelor rutiere și a sistemelor de protecție corespunzătoare (parapeți).