Descriere Proiect
Drumul judetean DJ173C km 3+062 – 6+185, este amplasat în extravilanul Municipiului Bistriţa cât şi în intravilanul respectiv extravilanul comunei Budacu de Jos, judeţul Bistriţa - Năsăud. Sectorul proiectat, cuprins intre km 3+062 – 6+023 are o lungime de L=2,961km. - Casete de largire a platformei drumului, asigurand doua benzi de circualtie de 3,25m si acostamente de 0.75m. - Realizarea dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor pluviale( santuri de beton, rigole carosabile, podete tubulare). - Alegerea structurii rutiere optime de ranforsare pentru consum si costuri reduse fara a defavoriza calitatea si durata de viata a constructiei. - Consolidarea taluzurilor instabile prin proiectarea de ziduri de sprijin din beton atat pentru zonele de debleu cat si pentru cele de rambleu. S-a proiectat un zid de sprijin din beton cu inaltimea de 7,10m. Totodata s-au dispus si sprijiniri ale taluzuirilor din pamant armat si blocheti prefabricati. - Siguranta circulatiei prin marcaje longitudinale, transversale, pozitionarea indicatoarelor rutiere si a sistemelor de protectie corespunzatoare (parapeti).