Descriere Proiect
- Drumul communal si sectoarele de strazi propuse pentru modernizare se afla in administrarea comunei Suseni, judetul Mures si are o lungime de L=3,911km - Casete de largire a platformei drumului, asigurand doua benzi de circualtie de 2.75m. - Realizarea dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor pluviale( santuri de beton, rigole carosabile, podete tubulare). - Alegerea structurii rutiere optime de ranforsare pentru consum si costuri reduse fara a defavoriza calitatea si durata de viata a constructiei. - Consolidarea taluzurilor instabile prin proiectarea de ziduri de sprijin din beton atat pentru zonele de debleu cat si pentru cele de rambleu. - Realizarea racordurilor cu drumurile laterale. - Siguranta circulatiei prin marcaje longitudinale, transversale, pozitionarea indicatoarelor rutiere si a sistemelor de protectie corespunzatoare (parapeti).