Descriere Proiect
- Lungimea totala a sectorului de drum comunal propus modernizarii este de 7,175 km cu latimea platformei de 5,00 m. Drumul comunal incepe de la intersectia cu drumul judetean DJ 171, si se termina in intravilanul localitatii Halmasau. - Realizarea dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor pluviale( santuri de beton, rigole carosabile, podete tubulare). - Consolidarea taluzurilor instabile prin proiectarea de ziduri de sprijin din beton pentru zonele de debleu. - Realizarea racordurilor cu drumurile laterale. - Siguranta circulatiei prin marcaje longitudinale, transversale, pozitionarea indicatoarelor rutiere si a sistemelor de protectie corespunzatoare (parapeti).