Descriere Proiect
- Drumul comunal Magura Ilvei-Rodna are lungimea de 7,090 km si asigura legatura dintre comunele Magura Ilvei si Rodna. Drumul comunal incepe din DJ172D, din localitatea Magura Ilvei, si se termina in intravilanul localitatii Rodna. - Realizarea dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor pluviale( santuri de beton, rigole carosabile, podete tubulare). - Alegerea structurii rutiere optime de ranforsare pentru consum si costuri reduse fara a defavoriza calitatea si durata de viata a constructiei. - Consolidarea taluzurilor instabile prin proiectarea de ziduri de sprijin din beton atat pentru zonele de debleu cat si pentru cele de rambleu. - Asanarea zonelor umede pentru imbunatatirea capacitatii portante a patului drumului si amplasarea de drenuri longitudinale si transversale. - Realizarea racordurilor cu drumurile laterale. - Siguranta circulatiei prin marcaje longitudinale, transversale, pozitionarea indicatoarelor rutiere si a sistemelor de protectie corespunzatoare (parapeti).