Descriere Proiect
- Drumul comunal Maieru-Poiana Ilvei, are lungimea proiectată de 2.095 km pe raza localității Maieru și 0.770 km pe raza localității Poiana Ilvei. - Realizarea dispozitivelor de colectare și evacuare a apelor pluviale (șanțuri de beton, rigole carosabile, podețe tubulare). - Alegerea structurii rutiere optime de ranforsare pentru consum și costuri reduse fară a defavoriza calitatea și durata de viață a construcției. - Consolidarea taluzurilor instabile prin proiectarea de ziduri de sprijin din beton, atât pentru zonele de debleu cât și pentru cele de rambleu. - Realizarea racordurilor cu drumurile laterale. - Siguranța circulației prin marcaje longitudinale, transversale, poziționarea indicatoarelor rutiere și a sistemelor de protecție corespunzătoare (parapeți).