Descriere Proiect
- Drumul comunal Telciu-Telcisor are lungimea de 7,300 km si incepe din drumul national DN17C, din localitatea Telciu si face legatura cu localitatea Telcisor, fiind sigura legatura a localitatii Telcisor cu centrul de comuna. - Realizarea dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor pluviale (santuri de beton, rigole carosabile, podete tubulare). - Alegerea structurii rutiere optime de ranforsare pentru asigurarea unui gabarit de 6.50m pe primii 5km dupa care se reduce la o banda de circulatie cu latimea platformei de 5.00m. - Consolidarea taluzurilor instabile prin proiectarea de ziduri de sprijin din beton atat pentru zonele de debleu cat si pentru cele de rambleu. - Realizarea racordurilor cu drumurile laterale. - Siguranta circulatiei prin marcaje longitudinale, transversale, pozitionarea indicatoarelor rutiere si a sistemelor de protectie corespunzatoare (parapeti).