Firma noastră oferă servicii de proiectare
în domeniul infrastructurii după cum urmează:

  1. Studii de prefezabilitate/fezabilitate.
  2. Documentații de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.).
  3. Documentații de obținere a tuturor avizelor și acordurilor necesare obiectivului de investiții.
  4. Proiecte de autorizare constructive și organizare a execuției (P.A.C + P.O.E).
  5. Proiecte tehnice de execuție, caiete de sarcini și detalii de execuție.
Toate aceste documentații se alcătuiesc pentru:
Construcții de drumuri și poduri pe:
Drumuri Județene
Drumuri forestiere
Drumuri comunale și vicinale
Drumuri agricole
Străzi în localitate
În cadrul proiectelor se vor asigura și lucrările anexe ale acestora care reprezintă:
1. Lucrari de scurgere si dirijare a apelor pluviale: +
2. Lucrari de descarcare a apelor colectate:+
3. Lucrari de traversare a obstacolelor intalnite(poduri,viaducte,pasarele):+
4. Lucrari anexe partii carosabile reprezentate de:+
5. Lucrari de consolidare de terasamente:+
6. Lucrari de siguranta a circulatiei:+
Constructii cu caracter hidrotehic
1. Amenajari si regularizari de vai:+
2. Lucrari de canalizare menajera, canalizare pluviala si alimentare cu apa:+

Este cunoscut faptul ca realizarea unui proiect tehnic de calitate implica studii de specialitate care sa ofere informatii pretioase de care inginerii nostri au nevoie in elaborarea celor mai bune solutii.

Echipa noastră se ocupă și de realizarea tuturor studiilor de specialitate. Acestea sunt întocmite de inginerii noștri sau de către ingineri și instituții specializate cu care ne aflăm în strânsă colaborare, deoarece s-a dovedit că rezultatele sunt mult mai satisfăcătoare atunci când există o strânsă legătură între părțile implicate. Noi suntem susținătorii comunicării și punem proiectele pe primul plan. Principalul obiectiv este realizarea acestora.

Studii necesare proiectelor de infrastructură:
Expertize tehnice
Studii topografice
Studii geotehnice
Studii hidrologice
Studii de coexistențe cu rețele edilitare de pe amplasament
Studii de trafic